Hur fungerar Tandvårdsstödet?

Det statliga tandvårdsstödet består av tre stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
- ett särskilt tandvårdsbidrag (STB)
- Tandvårdersättning, ett skydd mot höga kostnader (Högkostnadsskyddet)

ATB och högkostnadsskyddet gäller samtliga som är skrivna i Sverige fr o m det år man fyller 23 medan det särskilda tandvårdsbidraget endast gäller i samband med vissa sjukdomar eller följder av sjukdomar.

Barn har alltid fri tandvård t o m det året de fyller 22 år.


Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 23-29 år blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)
- Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig att gå till tandläkaren regelbundet. 
Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.


Särskilt tandvårdsbidrag

Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget som du kan ha rätt till vid särskilda sjukdomar som påverkar tänder och mun samt vid muntorrhet som orsakats av långvarig läkemedelsbehandling eller strålbehandling mot huvud eller hals. Vanligen krävs läkarintyg. Bidraget består av 600 kronor per halvår och det kan endast användas till förebyggande tandvård. För övriga behandlingar inom tandvården betalar man som vanligt. Bidraget måste användas på halvårsbasis och kan inte sparas på samma sätt som det allmänna tandvårdsbidraget.

Läs mer om vilka sjukdomar det gäller hos Vårdguiden - 1177


Tandvårdersättning, ett skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdstödet, får du som är över 21 år betala själv. Du kan använda det allmäna tandvårdsbidraget som delbetalning.
För kostnader på 3001-15000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
För kostnader över 15000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.
Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdstödet. Högkostnadsskyddet gäller under perioden av ett år och kan påbörjas/omstartas när som helst. 

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

*) Referenpris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdstödet.

Våra öppettider
Måndag 7.30-17.30
Tisdag 7.30-17
Onsdag 7-17
Torsdag 7.30-17
Fredag 7.30-13

Ring oss idag för att boka din tid!

018-301626
Vi har telefontid måndag-torsdag 8-17, Fredag 8-13

      

Vid akuta besvär under helger hänvisar vi till Akuttandvården 070-2331931

Björklundavägen 6   756 46 Uppsala

 info@tvhnorby.se

Gratis parkering för alla våra patienter!

 Fri Wi-fi i väntrummet!


Anmäl dig till vårt
nyhetsbrev här >>

Besök oss gärna på Facebook!